Titan zárbetétek értékesítése, kulcsainak másolása

A Titan zárbetétek rendkívül széles választékban, készletről elérhetők a Zár-Pláza Kft-nél, a Kulcskirály zárszaküzletben!

A szlovéniai Kamnikban működő DOM-Titan azon kevés vállalat közé tartozik, amelyeket az egykori Osztrák-Magyar Monarchiában alapítottak és amelyek a mai napig folyamatosan eredeti profiljuk szerint működnek. 1896-ban Jiri Spalek cseh mérnök megvett egy malmot a városon átfolyó Bistrica patak mellett, átalakította és zárakat, fémalkat- részeket kezdett gyártani. Ez a manufaktúra Krain osztrák hercegség 40 ezer lakosú városa, akkori nevén Stein harmadik jelentős ipari egysége lett az 1853-ban alapított lőporgyár és az 1857 óta működő mekinjei cementmű mellett. Spalek mérnök úr hamarosan feleségül vett egy gazdag özvegyet és a hozományt a termelés bővítésébe fektette.

A fő termékek már ekkor a rászegező- és bevésőzárak, ajtózsanérok, pántok voltak.

1908- ban a gyár Anne Hartmann kezébe került, de Jiri Spalek maradt az igazgató. 1909-ben megalakult a Kreinische Eisenwahrenfabrik in Stein GmbH, a tulajdonos Dr. Hermann Bessemer igazgatásával. 1911-ben itt dolgozott a 19 éves J. B. Tito, Jugoszlávia későbbi elnöke. 1914-ben egy bécsi befektető, Max Lowetzki vásárolta meg a gyárat, terveit azonban keresztülhúzta a kitörő világháború. Végül Alex Nagel szerezte meg és katonai rendelések kiszolgálására állította át. A háború után, 1919-ben a gyárat a főleg vaskereskedelemmel foglalkozó Zágráb-Horvát Rt. vásárolta meg, amely kibővítette és felújította, új vasprést, galvánüzemet és raktárt épített.

1921- ben került a Zágrábban erre a célra létrehozott Titan Rt. birtokába és „Krajnai Vas- és Acélgyár és Öntöde” néven működött, irányítója a zágrábi Titan-központ volt. Saját vízi-erőművet építettek, amely ma is működik, automatizálták a szerelési egységeket, amelyekben elindították a konyhai eszközök (pl. kávé- és húsdarálók) gyártását is. 1925-ben el-adták a gyárat az eszéki OLT (Osijecko Livarno i Tovarno) gépgyárnak. 1933-ban a termelési program jelentősen megváltozott. Leállították a tűzhelyek és különféle lemeztermékek gyártását, de sok új terméket indítottak: bútorzárak, fittingek, mérlegek, súlyok, húsipari eszközök, asztalosszerszámok, mozsarak, ipari kampók, akasztók. Beindult az export: jelentős mennyiségben szállítottak zárakat és más vas-árukat Olaszországba, de pl. Palesztinába is. 1941-ben a német hadsereg megszállta Kamnikot is, elfoglalták a gyárat, két munkást megöltek.

1943-ban átadták a céget az osztrák Kärntner Maschinenfabriknak, amely teljesen a hadiipar szolgálatába állította. 1945 májusa meghozta a felszabadulást, de az államosítást is: a tulajdonos előbb a Szlovén Népköztársaság, majd a jugoszláv állam lett. Igazgatóvá a zágrábi egyetem gépészprofesszorát, Leopold Andree-t nevezték ki, aki újraindította a zárak, szerelvények, egyéb vas- és acéláruk gyártását. 1949-ben a gyár igényeinek megfelelően létrehoztak egy fémipari szakmunkás iskolát, 1952-ben elkészült az új ónozó és cinküzem, valamint egy öntöde. 1953-ban életbe lépett Jugoszláviában az ”önigazgatási rendszer”, amely a Titan szervezetét is megváltoztatta. 1974- ben új csarnok épült a cilindergyártás számára és megkapták az első nagy teljesítményű IBM számítógépet. 1976-ban a Titan 80 éves volt, immár a sokadik tulajdonos, az állam kezében.

A nyolcvanas években kezdődött az elektronikus zárak és biztonsági rendszerek gyártása. A jugoszláv polgár-háború kitörése előtt a termelés jelentősen felfutott, Szlovénia függetlenné válása után azonban visszaesett az értékesítés, végül a gyárat kettéosztották: két külön vállalat alakult, a Titan (zárak, zárbetétek) és a Cimos Titan (öntöde). A Titan 2003-ban került a a Securidev tulajdonába. Szlovénia 2004-ben az EU tagállama lett. A Titan ugyanebben az évben átadta eszközkészletét a 100 %-ban saját tulajdonában lévő Euro-Tools-nak, 2007-ben Szlovéniában az Euro lett a hivatalos fizetőeszköz.

2008-ban a Titan bevezette az új Navisiont, 2009-ben a len-gyel Metalplast (ma DOM-Polska) és az olasz CR (mindkettő a Securidev tulajdona) termékei egy részének gyártása a Titanhoz került. 2016-ban a Securidev átalakításával létrejött a DOM-Security csoport, amely a francia SFPI tulajdona, tagjai a Titan mellett a DOM-Elzett, a DOM-Polska, a DOM- MCM, DOM-CR stb. A Titan 2003 óta rendelkezik ISO 9001/2000 certifikációval, amelyet 2010-ben újítottak meg. A DOM-Titan forgalma 2019-ben meghaladta a 16,5 M €-t. Az alkalmazottak száma 180 fő. A Titan Szlovénia vezető zárgyártó és biztonságtechnikai vállalata.